image

Krtkie wspomnienie tego, co dziao si podczas 8. Zimowego Franciszkaskiego Spotkania Modych. Bye ? znajd si na filmiku? Nie byo Ci ? zobacz jak przej przez Mission Impossible tam, gdzie jeste w tej chwili.

Wszystkim, ktrzy wzili udzia w tym bezprecedensowym wydarzeniu szukania ochotnikw do powanych wypowiedzi na trzy najwaniejsze tematy, z jakimi borykaj si ci, ktrzy zostali w domu ? BARDZO SERDECZNIE DZIKUJEMY! Kady z Was wykaza si odwag, otwartoci i yczliwoci. Rnorodno waszych wypowiedzi pokazuje bogato caego Zimowego FSM. Wszystkich tych, ktrzy zetknli si z Misj Niemoliw zachcamy do realizowania jej w kadym dniu, nawet, kiedy jest si z dala od Kalwarii.

Nie ma Ci w filmiku? Najblisza szansa ju niebawem! Spotkajmy si razem z przyjacimi 20 lipca na 27. Franciszkaskim Spotkaniu Modych. I pamitaj ? w kadej misji s tajni agenci. To od nich zaley, czy Misja dla Jezusa si uda?

ed

Nasza sonda

Najlepszy koncert 28.FSM

facebook

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information