S bardzo rni, zajmuj si rnymi rzeczami - jedno ich czy - byli gomi 26FSM! Oto lista tych, ktrzy odwiedzili Franciszkaskie Spotkanie Modych!

GOCIE, Gocie, gocie

_ PaT Przemyl
PaT jest grup dziaajc w ramach oglnopolskiego projektu profilaktycznego "Profilaktyka a Ty".
_ Przemysaw Babiarz
dziennikarz sportowy i telewizyjny, pracuje w TVP, z wyksztacenia jest teatrologiem i aktorem, wystpowa na deskach Teatru Wybrzee w Gdasku, pochodzi z Przemyla.
_ Grzegorz Wacaw "Dziki"
jest ojcem czwrki dzieci i mem jednej ony, mieszka w Warszawie, byy anarchista, wiadectwo jego nawrcenia mona byo przeczyta w ksice ?Radykalni?.
_ O. Pacyfik Iwaszko
franciszkanin z zakonu Braci Mniejszych, razem z brami: min o. Jzefem Witko, posuguje w Sekretariacie Ewangelizacji Prowincji Matki Boej Anielskiej w Krakowie, gdzie prowadzi rekolekcje, naucza oraz odprawia Msz w. z modlitw o uzdrowienie i uwolnienie, jest autorem ksiek o Duchu witym, ewangelizacji i posudze, jak peni.
_ Ks. bp Stanisaw Jamrozek
w kwietniu 2013 papieFranciszekmianowa gobiskupem pomocniczymarchidiecezji przemyskiej, ukoczy technikum budowlane w Rzeszowie i tam pracowa w tym fachy przez trzy lata po maturze, jednoczenie bdc pikarzem Waltera i Zelmera Rzeszw oraz Strumyku Malawa; po wiceniach kapaskich w 1989 roku studiowa jeszcze na KUL i w Rzymie; jako dewiz biskupi przyj sowa ?Veritatis Evangelio servire? (Suy Ewangelii Prawdy).
_ Ks. Tomasz Jegierski
duszpasterz akademicki w Kanadzie, ktry ukoczy w 2001 r. kanadyjskie seminarium i pracowa wiele lat na terenie tamtejszych parafii. Obecnie przebywa w Polsce, pisze bowiem prac naukow, jest zwizany z FT Film ? dystrybutorem filmu ?Cristiada? w Polsce.
_ Ireneusz Krosny
najbardziej znany mim komiczny w Polsce! Wystpowa na wielu festiwalach w kraju i na wiecie; z kabaretem zwizany jest od 14-stego roku ycia, ukoczy Szko Muzyczn I stopnia im. Feliksa Rybickiego wTychach a take jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (wydzia teologii), prowadzi warsztaty teatralne i pantomimiczne w Krakowie i Wilnie.
_ Jan Nowicki
jest polskim aktorem teatralnym, telewizyjnym i filmowym o bardzo dugiej licie sukcesw, pracuje rwnie, jako pedagog, w czasie FSMu wystpi na scenie.
_ Marek Nowicki
by gociem 24 FSM, pracuje w telewizji, jest reporterem i redaktorem, jest uznawany za najlepszego polskiego dziennikarza zajmujcego si medycyn, w czasie tegorocznego Spotkania na Kalwarii przygotuje dla nas bardzo mi niespodziank.
_ Ks. bp Grzegorz Ry
od 2011 roku biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, jego zawoanie biskupie to sowa: ?Virtus in infirmitate? (Moc w saboci); jest doktorem teologii i historii, by rektorem Wyszego Seminarium Duchownego w Krakowie, obecnie jest przewodniczcym Zespou ds. Nowej Ewangelizacji.
_ Ks. Jacek Stryczek
mwi o nim ?Ksidz Wiosna?, jest duszpasterzem wolontariatu i ludzi biznesu, zajmuje si take Wsplnot Indywidualnoci Otwartych oraz Mskimi Stronami Rzeczywistoci, koordynuje projekty ?Szlachetna Paczka? i ?Akademia Przyszoci?.
_ Tomasz Terlikowski
dziennikarz, filozof, publicysta, tumacz, pisarz i dziaacz katolicki, redaktor naczelny portalu fronda.pl - przyjaciel FSM.
_ Tomasz Zubilewicz
obecnie jest prezenterem pogody w trzech stacjach telewizyjnych, przez kilkanacie lat pracowa jako nauczyciel geografii i katecheta, kocha przyrod i pikno krajobrazu, bierze udzia w akcji ?Nie wstydz si Jezusa?.

A Ty? Bye na 26. Franciszkaskim Spotkaniu Modych?

Nasza sonda

Najlepszy koncert 28.FSM

facebook

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information