Temat Spotkania

22 lipca 2012 roku, już po raz 25. możemy spotkać się na Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Kalwarii Pacławskiej! To Spotkanie będziemy przeżywać w roku duszpasterskim, który w Polsce przebiega pod hasłem „Kościół naszym domem”. Stąd również inspiracja do tematu jubileuszowego FSMu – „Projekt Mesjasz 
– OCALENI”.

Każdy będzie mógł w pełni skonfrontować swoje wcześniejsze życie 
z życiem według „Projektu Mesjasz”. Ocaleni to nie tylko kontynuacja założeń z 24. FSMu, ale to nowy przetarg na kolejny, ten sam Projekt Życia z Jezusem! Chyba nikt nie wątpi w to, że warto. Że warto każdy dzień swojego życia uczynić według planów Najlepszego 
z Projektantów, by potem cieszyć się rezultatem nieprzeciętnej budowli życia wiecznego. Nadszedł zatem czas na Ocalenie!

Nie trać nadziei - czyli „Projekt Mesjasz - OCALENI”

We współczesnym świecie często doświadczamy niepokojów i czujemy się jak apostołowie na rozszalałych wodach Jeziora Galilejskiego. Doświadczamy wątpliwości związanych z wiarą, troski o przyszłość swoją i swoich najbliższych, czasami rozpaczy lub zniechęcenia. Jako Organizatorzy 25. FSM pragniemy, aby jubileuszowe Spotkanie było nowym zaproszeniem do odkrycia swojego miejsca w łodzi, w której jest Chrystus – we wspólnocie Kościoła. Temat i logo Spotkania to zaproszenie, jakie nieustannie Chrystus kieruje do Ciebie, byś z większą świeżością odnalazł swoje miejsce w gronie Jego Uczniów, byś tam znalazł swoje OCALENIE! Mamy nadzieję, że pamiętacie jak cudownie zostali wtedy ocaleni apostołowie przez swego Mistrza (por. Mk 4, 35-40).

Nasza sonda

Najlepszy koncert 28.FSM

facebook

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information